Handlingsrettleiar

– frå undring til handling
Handlingsrettleiaren for tilsette som jobbar med barn og unge i Ål kommune er bygd opp etter prinsippa i BTI-modellen og skal sikre ei heilskapleg og systematisk oppfølging. Det er i Ål kommune utarbeida handlingsrettleiar for skule, barnehage og for helsestasjonen.
Link til handlingsrettleiarane finn du øvst på sida.