Etatsnivå

Her finn du oversikt over kva for tenester som er tilgjengeleg for innbyggarane i Ål kommune. På denne sida kan du og klikke deg vidare til ei oversikt over ulike tiltak kommunen kan tilby barn og familiar, samt ei oversikt over tverrfagleg samhandling.