Kommunalt nivå

– øvre politiske og administrative leiing

Her finn du overordna lovverk, strategiar, planar og prosedyrer som støttar opp under det tverrfaglege samarbeidet og viser korleis arbeidet skal bli prioritert over tid.