Handlingsrettleiaren for Ål kommune

Skule Barnehage

Nivå 0

Identifisere barn som bekymrer

Skule Barnehage

Nivå 1

Tjenesteinternt tiltaksarbeid

Skule Barnehage

Nivå 2

Enkelt tverretatleg samarbeid med to involverte tenester

Skule Barnehage

Nivå 3

Komplekst samarbeid med fleire involverte tenester

Skule Barnehage