Koordinator, individuell plan og ansvarsgruppe

Barn og unge med behov for langvarige og koordinerte tjenester har krav på å få utnevnt en koordinator og for å få en individuell plan (IP).

Hva er en koordinator?

Å koordinere betyr å «få ting til å virke sammen».

Rutiner for koordinator kan ses her.

Hva er en individuell plan (IP)?

En individuell plan er et verktøy for å samordne og gi oversikt over tjenestene til barnet eller ungdommen. Planen eies av barnet, ungdommen og/eller foresatte. Planens innhold og omfang skal tilpasses behovene til den enkelte. Det skal under utarbeidelsen av planen tas hensyn til vedkommende sine etiske, kulturelle og språklige forutsetninger.

En koordinator skal sikre samordning og framdrift i arbeidet med individuell plan. En individuell plan kan bare opprettes med samtykke fra barnet, ungdommen og/eller foresatte. Hvis barnet, ungdommen og/eller foresatte ikke ønsker å opprette en individuell plan kan de likevel ha rett på en koordinator.

I Nesbyen kommune brukes det digitale verktøyet Visma Sampro til å lage individuelle planer. Rutiner for individuell plan kan ses her.

Hva er en ansvarsgruppe?

En ansvarsgruppe er en tverrfaglig og tversektorielt samarbeidsgruppe som etableres ved utarbeidelse av individuell plan og ved behov for samordning av et helhetlig tjenestetilbud. Ansvarsgruppen skal bestå av barnet eller ungdommen det gjelder og/eller foresatte, samt fagpersoner som barnet eller ungdommen har kontakt med. Deltakerne i ansvarsgruppen samarbeider og samordner aktuelle tiltak innenfor egen ansvarsområde og den ressursrammen som er til disposisjon. Ansvarsgruppen har et felles ansvaret for å bidra i utarbeidelse i en individuell plan. Den som er utpekt som koordinator har ansvar for at møter i ansvarsgruppen blir koordinert og at arbeidet med individuell plan blir startet opp og koordineres. Rutiner for ansvarsgrupper kan ses her.