Sektornivå

– ledernivå i sektorer og tjenester

På denne siden finner du oversikt over planer, prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møtearenaer og samarbeidsrutiner som de ulike sektorene og tjenestene benytter for å sikre systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.

Nesbyen kommune har forskejllige planer, prosedyrer og rutiner i de ulike sektorene og tjenestene i arbeidet med barn og unge.

Medvirkning fra barn og unge skal foregå på alle nivåene i Samhandlingsmodellen og medvirkning på sektornivå  betyr for eksempel at representanter for barn og ungdom involveres i ulike forum (se meny til venstre)