Sektornivå

– ledernivå i sektorer og tjenester

Planer, prosedyrer, verktøy, tverrfaglige møtearenaer og samarbeidsrutiner som de ulike sektorene og tjenestene benytter for å sikre systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.

Denne siden er under utvikling og forventes lansert i løpet av Q1 2022