Trygg oppvekst i Nesbyen

I Nesbyen skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsiden er for voksne som er bekymret for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Nesbyen som jobber med barn og unge. Hvem er du? Vi har utformet en tverrfaglig modell som vi har valgt å kalle Trygg oppvekst. Dette skal være ett verktøy for tidlig identifikasjon og helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og barn i andre risikosituasjoner, for å legge til rette for trivsel og gode oppvekstsvilkår for barn, unge og deres familie i Nesbyen kommune.