Individnivå

– den enkelte ansatte i møte med barn & unge

På denne siden finner du handlingsveileder, verktøy, rutiner og prosedyrer for den enkelt ansatte for systematisk identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge.

I situasjoner der barn og unge trenger hjelp i en fase av livet, bruker kommunen en elektronisk stafettlogg som sikrer dokumentasjon, samarbeid og god fremdrift i dette hjelpearbeidet. Statettloggen vil gi en oversikt over alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer samlet på et sted og gir blant annet oversikt over:

  • alle avtaler som er inngått
  • hvilke offentlige tjenester som er involvert i hjelpetiltakene og hvilke oppgaver de har som ansvar å følge opp.
  • hvilke fagpersoner som er involvert i hjelpetiltakene og hvilke oppgaver de har ansvar for å følge opp.

Foreldre/foresatt må alltid godkjenne at det blir opprettet en stafettlogg for et barn eller en ungdom. Som foreldre/foresatte får dere tilgang til å lese i den elektroniske loggen, og dermed kan dere til en hver tid holde dere oppdatert på hva loggen inneholder av informasjon.

Det er bare foresatte til barnet, og offentlige tjenester som de foresatte gir samtykke til innsyn, som kan få lesetilgang til stafettloggen. Foreldre/foresatte kan bestemme hvem som skal ha tilgang og ikke.