Handlingsveilederen

- fra uro og bekymring til handling

Handlingsveilederen for ansatte som jobber med barn og unge i Nesbyen kommune er bygd opp etter prinsippene i BTI-modellen og skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging. Det er i Nesbyen kommune utarbeidet handlingsveiler for skole, barnehage og for helsestasjonen.

Handlingsveilederen kan ses her.