Kommunalt nivå

– øverste politiske og administrativ ledelse

Overordnede lovverk, strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglige samarbeidet og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.

Denne siden er under utvikling og forventes lansert i løpet av Q1 2022