Interkommunalt samarbeid

Hallingdal har lange tradisjonar for samarbeid på tvers av kommunegrensene

Hallingdal Barnevernteneste er eit interkommunalt samarbeid mellom barnevernstenestene i Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå. Ål kommune er vertskommune.

HER kan du lese meir om Hallingdal Barnevernteneste.

Regionrådet for Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal.

HER kan du lese meir om Regionrådet for Hallingdal.

Hallinghelse er eit interkommunalt samarbeidstiltak for Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Hallinghelse skal ta initiativ til og koordinere samhandlingstiltak innan helse og omsorg mellom dei seks kommunane. Hallinghelse skal også fremje samhandlinga mellom kommunane og spesialisthelsetenesta (Vestre Viken Helseforetak (VVHF)).

HER kan du lese meir om Hallinghelse, og her finn du også oversikt over faglege nettverk og samarbeidsgrupper i Hallingdal.