Kommunalt nivå

– øverste politiske ledelse

Her finner du overordnede lovverk, strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglige samarbeidet og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.