Kommunalt nivå

– øverste politiske ledelse

Her finner du overordnede lovverk, strategier, planer og prosedyrer som støtter opp under tverrfaglige samarbeidet og viser hvordan arbeidet skal prioriteres over tid.

Denne siden er under utvikling og forventes lansert i løpet av 2021.