Samhandlingsmodellen i Gol kommune er under utvikling