Her finner du handlingsveilederen for Gol kommune

Hvilken institusjon befinner brukeren seg i?

Skole Barnehage Helsestasjonen

Handlingsveilederen

Et arbeidsverktøy for fagfolk og foresatte

BTI-modellen er en veileder for hvordan ansatte skal gå frem i arbeidet med barn, unge eller familier man har en bekymring eller undring for. I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser. De fire prosessene beskriver videre alle aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss en undring/bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivåer i kommunen. I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av flere handlingsveiledere, som inneholder konkrete beskrivelser av fremgangsmåter, rutiner og verktøy.

Nivå 0

Identifisere barn som bekymrer

Skole Barnehage Helsestasjonen

Nivå 1

Tjenesteinternt tiltaksarbeid

Skole Barnehage Helsestasjonen

Nivå 2

Enkelt tverretatlig samarbeid med to involverte tjenester

Skole Barnehage Helsestasjonen

Nivå 3

Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester

Skole Barnehage Helsestasjonen