Medvirkning

Kommunen er pliktet gjennom loven til å legge til rette for medvirkning i planprosesser og har et særling ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, der i blant barn og unge.
Medvirkning skal foregå på alle nivåene i samhandlingsmodellen. På kommunalt nivå betyr medvirkning at innbyggerne skal ha mulighet til å medvirke i utarbeidelse av overordnede planer i kommunen. Medvirkning kan foregå på forskjellig vis, for eksempel med åpne møter eller ved involvering i høringsuttalelser.
Medvirkning kan foregå gjennom:

  • Brukerrådene
  • Barn og unges kommunestyre