Handlingsrettleiaren for Hemsedal er under utvikling

Forventes lansert i løpet av 2021

Skole Barnehage Helsestasjon

Handlingsrettleiaren

Eit arbeidsverktøy for fagfolk og føresette

BTI-modellen er ein rettleiar for korleis ansatte skal gå fram i arbeidet med barn, unge eller familier ein har ei bekymring eller undring for. I sin enklaste form består modellen av fire hovedprosessar. Dei fire prosessane beskriv vidare alle aspek rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss ei undring/bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivå i kommunen. I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av fleire handlingsrettleiarar, som inneheld konkrete framgangsmåtar, rutiner og verktøy.

Nivå 0

Undring. Avklare om det er grunn til bekymring.

Skole Barnehage Helsestasjon

Nivå 1

Interne tiltak. Beskrive innsats innanfor kvar enkelt teneste

Skole Barnehage Helsestasjon

Nivå 2

Samarbeid med hjelpetenestene. Enkelt tverretatleg samarbeid med to involverte tenester

Skole Barnehage Helsestasjon

Nivå 3

Tiltaksteam. Komplekst samarbeid med fleire involverte tenester

Skole Barnehage Helsestasjon