Handlingsveilederen for Hemsedal

Skole Barnehage Helsestasjon

Handlingsveilederen

Et arbeidsverktøy for fagfolk og foresatte

BTI-modellen er en veileder for hvordan ansatte skal gå fram i arbeidet med barn, unge eller familier en har undring rundt eller bekymring for. I sin enkleste form består modellen av fire hovedprosesser. De fire prosessene beskriver videre alle aspekter rundt arbeidet med å identifisere barn som gir oss undring eller bekymring, og iverksetting av tiltak på ulike nivå i kommunen. I sin mest komplekse form, vil modellen bestå av flere handlingsveiledere, som inneholder konkrete framgangsmåter, rutiner og verktøy.

Nivå 0

Undring. Avklare om det er grunn til bekymring.

Skole Barnehage Helsestasjon

Nivå 1

Interne tiltak. Beskrive innsats innenfor hver enkelt tjeneste

Skole Barnehage Helsestasjon

Nivå 2

Samarbeid med hjelpetenestene. Enkelt tverretatleg samarbeid med to involverte tjenester

Skole Barnehage Helsestasjon

Nivå 3

Tiltaksteam. Komplekst samarbeid med flere involverte tjenester

Skole Barnehage Helsestasjon