Helsestasjon

Hva:

Undring oppstår rundt barnets fysiske og/eller psykiske utvikling eller i barnets miljø

Hvordan:

Observasjoner eller opplysninger som gir grunnlag for undring. Signaler på utilfredsstillende fysisk eller psykisk utvikling.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Konkretiser den undringen du har fått gjennom observasjon eller samtaler, og reflekter over bekymringene.

Hvem:

Sjekk ut om du har oppfattet opplysninger og signaler på rett måte og verifiser dette med barnet, ungdommen eller de foresatte. Dokumenter undringssignalene i fagprogrammet, og sett opp ny avtale innenfor en forsvarlig/anbefalt tidsramme. Gjør henvisning der det er behov, i samråd med foresatte.

Hva:

Med «del undringen» menes at hver enkelt ansatt deler sine observasjoner og faglige vurderinger med andre. Andre kan være både barnet/ungdommen, foresatte, kollegaer/leder og eventuelt anonymt med andre instanser.

Hvem:

Ta opp undringen direkte i konsultasjonen, i en oppfølgingssamtale eller per telefon. Husk taushetsplikt; samtykke eller anonymisering.

Hva:

Hvem:

Er det videre grunn til bekymring?

Ja

Hva:

Hvem:

Er det videre grunn til bekymring?

Ja