Barnehage

Hva:

Når foresatte/ansatte er bekymra for et barn. Med undring menes en observasjon eller hendelse som er knytta til barnets utvikling, helse, trivsel eller livssituasjon. En undring innebærer å undersøke barnet sin livssituasjon nærmere. Dette innebærer ikke en konklusjon.

Hvordan:

Ved undring må en prøve å sette ord på undringen og ta undringen videre. Bruk verktøyene i handlingsveilederen.

Hvem:

Alle tilsette.

Hva:

Med konkretisering menes at undringa blir skrevet ned. Bruk verktøyene under

Hvordan:

 

 

Hvem:

Alle tilsette

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Med «del undring» menes at hver enkelt deler sin konkretisering av undringa. Del undringa snarest mulig med pedagogisk leder og/eller styrer

Hvordan:

Hvem:

Alle tilsette.

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Avgjøre om det er grunn til å gå videre til nivå 1

Hvordan:

Kontakt foresatte om undringen. Dersom undringen ikke blir avsluttet gå videre til nivå 1. Innhent samtykke ved overgang til nivå 1.

Hvem:

Pedagogisk leder/styrer

Hva:

Definer undringa. Skriv forslag til tiltak i undringsskjema. Drøft undring med spes.ped/styrer.

Skriv forslag til tiltak i undringsnotatet. Drøft undringen med primærkontakt i PPT ved behov, eller egnet forum for den enkelte barnehage.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Pedagogisk leder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Drøft undringa og eventuelle tiltak i undringsskjema med foresatte. Vurder dialog med barnet  ut frå alder og modning.

Hvordan:

 

 

Hvem:

Pedagogisk leder

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Sette i gang tiltak etter avtale med foresatte og eventuelt dialog med barnet.Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Hvordan:

Informer foresatte om eventuell justering av tiltak på bakgrunn av veiledning fra andre tjenester.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Evalueringsmøte med foresatte.

Hvordan:

Valg av egnet metode og hvem som skal delta i evalueringen. Evaluer effekten av iverksatte tiltak. Vurder eventuell dialog med barnet ut fra alder og modning. Vurder videre håndtering sammen med foresatte, pedagogisk leder og styrer. Innhent samtykke ved overgang til neste nivå.

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei

Hva:

Hvordan:

Hvem:

 

 

Er det videre grunn til bekymring?

Ja Nei