Kvalitetssikring og evaluering

Kommunens internkontrollsystem består av tertiærrapporter og årsmelding fra de aktuelle avdelingene.

Gol skule

Handlingsplan psykososialt miljø på Gol skule

Skulebidragsindikator

Foreldre og elevsamarbeid

 

Gol barnehage

Plan for et godt psykososialt barnehagemiljø