Lokale hjelpeinstanser

Her er en oversikt over lokale hjelpeinstanser:

Flå helsestasjon / skolehelsetjeneste  32 05 36 22

Psykisk helse barn og unge 32 05 36 22

Koordinerende enhet 903 64 999 

Flå fysioterapi 94841774 / 908 51 559

Flå legekontor 32 05 36 27

Psykisk helse voksne 32 05 36 40 / 908 90 977

NAV   55553333