Hjelpetjenster

Her er en oversikt over ulike kommunale hjelpetjenester til barn og unge.

Flå helsestasjon / skolehelsetjeneste

Telefon: 32 05 36 22 / 32 05 36 28

Psykisk helse barn og unge

Telefon: 32 05 36 22

Koordinerende enhet  

Telefon: 90 36 49 99

Flå fysio- og ergoterapitjenesten

Telefon: 48 24 81 04 / 90 85 15 59

Flå legekontor

Telefon: 32 05 36 27

NAV Hallingdal

Telefon: 5555 3333

Hallingdal barnevernteneste

Postadresse: Postboks 9, 3571 Ål
Besøksadresse: Familiens hus, Sundrevegen 95-97, 3570 Ål
Telefon: 32 08 53 10
Hallingdal barnevernvakt: 45 73 89 63
E-post: barnevern@aal.kommune.no

PPT og OT Hallingdal

Besøksadresse: Sentrumsvegen 93, 3550 Gol
Telefon: 32 02 95 20
E-post: ppt@pptogot.no

Hallingdal familie-og krisesenter

Døgnbemannet telefon: 482 77 629
E-post: krisesenter@hallingdal.no
Nettside: Hallingdal familie- og krisesenter – Flå kommune (flaa.kommune.no)