Trygg oppvekst i Flå

I Flå skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsida er for voksne som er bekymret for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Flå kommune som jobber med barn og unge. Hvem er du?