Eksterne hjelpetjenester

Her er en oversikt over hjelpetjenester utenfor kommunale tjenesteyting.

BUP Ringerike

BUP Ringerike utreder og behandler barn og unge (0-18 år) i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes, Ringerike og Ål med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Hallingdal sjukestugu, Helsetunvegen 15, 3570 Ål
Telefon: 32 11 65 60
E-post: postmottak@vestreviken.no
Nettside: BUP Ringerike – Vestre Viken HF

Familievernkontoret i Hallingdal

Familievernkontoret avd. Hallingdal dekker alle kommunene i Hallingdal. Kontoret er en del av Stiftelsen Kirkens Familievern. Det trenges ikke henvisning for å komme til familievernkontoret, og alle ved familievernkontoret har taushetsplikt.

Familievernkontoret tilbyr blant annet;

  • Parterapi
  • Familieterapi
  • Mekling ved samlivsbrudd

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Torget 5 c (1.etasje), 3570 Ål
Telefon: 32 12 33 44.
E-post: familievernkontoret.ringerike.hallingdal@bufetat.no
Nettside: Familievernkontoret Ringerike – Hallingdal, avdeling Hallingdal | Bufdir

Konsultasjonsteam ved Statens barnehus Sandefjord

Konsultasjonsteamet ved statens barnehus i Sandefjord er et tverrfaglig og tverretatlig team for ansatte som jobber med barn og unge. Teamet tilbyr konsultasjoner til alle offentlige instanser som jobber med barn og unge i Vestfold, Telemark og Viken.

Konsultasjonsteamet er et tilbud til offentlige ansatte som er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold, seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller der barn og unge utfører skadelig seksualisert atferd. I konsultasjonsteam får du som rådsøker legge fram din problemstilling anonymt. Teamet vil drøfte problemstillingen og komme med faglige  vurderinger og innspill, der hensikten er å øke rådsøker sin forståelse og gi råd om god og riktig håndtering av saken videre.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Skiringssalveien 20, 3208 Sandefjord
Telefon: +47 47 48 99 33
E-post: barnehusetsandefjord@politiet.no
Hjemmeside: www.statensbarnehus.no/barnehus/statens-barnehus-sandefjord/konsultasjonsteam/