Handlingsveilederen

– fra uro og bekymring til handling
Handlingsveilederen for ansatte som jobber med barn og unge i Flå kommune er bygd opp etter prinsippene i BTI-modellen og skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging. Det er i Flå kommune utarbeidet handlingsveiler for skole, barnehage og for helsestasjonen. Handlingsveilederen finner du her.