Trygg oppvekst i Nesbyen

I Nesbyen skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsiden er for voksne som er bekymret for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Nesbyen som jobber med barn og unge. Hvem er du? Vi har utformet en tverrfaglig modell som vi har valgt å kalle Trygg oppvekst. Dette skal være ett verktøy for tidlig identifikasjon og helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og barn i andre risikosituasjoner, for å legge til rette for trivsel og gode oppvekstsvilkår for barn, unge og deres familie i Nesbyen kommune.

Er du urolig eller bekymret for et barn?

Mange av oss, enten vi er foresette, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller høyrer noe som får oss til å kjenne på en uro for et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen sliter med noe, eller vi opplever signaler fra foresette som gjør oss urolige.

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal en kontakte barneverntjenesten eller politi direkte.

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Kontaktinformasjon

Hallingdal barneverntjeneste                        320 85 310

Hallingdal barneverntjeneste vakttelefon       911 14 600

Alarmtelefon for barn og unge                               116 111

Helsestasjonen                                              320 68 300

Politiet                                                                    02800