Trygg oppvekst i Nesbyen

I Nesbyen skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsiden er for voksne som er bekymret for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Nesbyen som jobber med barn og unge. Hvem er du? Vi har utformet en tverrfaglig modell som vi har valgt å kalle Trygg oppvekst. Dette skal være ett verktøy for tidlig identifikasjon og helhetlig, langsiktig og dokumentert oppfølging av barn av psykisk syke, barn av foreldre som misbruker rusmidler, og barn i andre risikosituasjoner, for å legge til rette for trivsel og gode oppvekstsvilkår for barn, unge og deres familie i Nesbyen kommune.

Trenger du noen å snakke med?

I kommunen vår finner du flere å snakke med om tanker, følelser, trivsel og ting du er bekymret for. Det vil si at du alltid kan finne noen å snakke med om hva som helst, enten det gjelder deg selv, en venn eller noen i familien.

Om du har god kontakt med en voksen, for eksempel en lærer eller trener, kan du snakke med han/henne, eller den voksne kan hjelpe deg å finne riktig person som du kan snakke med. Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt, og må ha ditt samtykke for å involvere andre.

 

Kontaktinformasjon

Hallingdal barneverntjeneste                        320 85 310

Hallingdal barneverntjeneste vakttelefon       911 14 600

Alarmtelefonen for barn og unge                          116 111

Helsestasjonen                                              320 68 300