Trygg oppvekst i Gol

I Gol skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsida er for voksne som er bekymra for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Gol kommune som jobber med barn og unge. Hvem er du?

Er du urolig eller bekymret for et barn?

Mange av oss, enten vi er foresette, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne på en uro for et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen sliter med noe, eller vi opplever signaler fra foresette som gjør oss urolige.

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal en kontakte barneverntjenesten eller politi direkte.

Er du bekymret for et barn og lurer på om du skal sende inn bekymringsmelding til barnevernet, trykk på  linken under. Da kommer du til Nasjonal portal for bekymringsmelding, som hjelper det videre.

Bekymringsmelding til barnevernet (ks.no)

 

Kontaktinformasjon

Hallingdal barneverntjeneste                        320 85 310

Hallingdal barnevernvakt                              457 38 963 

Alarmtelefon for barn og unge                            116 111

Helsestasjonen                                             32 09 22 65

Politiet                                                                    02800