Trygg oppvekst i Gol

I Gol skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsida er for voksne som er bekymra for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Gol kommune som jobber med barn og unge. Hvem er du?

Trenger du hjelp, eller lurer du på om andre trenger hjelp? Eller noen å snakke med?

 

I kommunen vår finner du flere å snakke med dersom du på en eller annen måte trenger hjelp. Det kan være om tanker, følelser, trivsel og ting eller neon du er bekymret for. Det vil si at du alltid kan finne noen å snakke med om hva som helst, enten det gjelder deg sel, en venn eller noen i familien.

 

Om du har god kontakt med en voksen, for eksempel lærer eller en trener, kan du snakke med han/henne, eller den voksne kan hjelpe deg å finne riktig person som du kan snakke med. Alle som jobber med barn og unge i kommunen har taushetsplikt, og må ha ditt samtykke for å involvere andre.

Kontaktinformasjon

Hallingdal barneverntjeneste                        320 85 310

Hallingdal barnevernvakt                              457 38 963 

Alarmtelefonen for barn og unge                        116 111

Helsestasjonen                                                 320 29 216