Trygg oppvekst i Gol

I Gol skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsida er for voksne som er bekymra for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Gol kommune som jobber med barn og unge. Hvem er du?

Trenger du hjelp, eller lurer du på om andre trenger hjelp?

Kontaktinformasjon

Hallingdal barneverntjeneste                        320 85 310

Hallingdal barneverntjeneste vakttelefon       911 14 600

Alarmtelefonen for barn og unge                          116 111

Helsestasjonen                                              320 29 216