Evaluering

Vi jobber stadig med å forbedre oss i arbeidet med identifikasjon og oppfølging av utsatte barn og unge. Da må vi jevnlig evaluere og jobbe med å utvikle og forbedre de tiltakene, veilederne og planene vi har sett i verk på kommunaltnivå, sektornivå og individnivå.

Evaluering på individnivå

På individnivå skal vi jevnlig evaluere handlingsveilederen og bruken av denne. For at veilederen skal være et godt verktøy for alle ansatte som jobber tett på barn og unge er det viktig at verktøyet er levende og tilpasses etter behov.

Evaluering er også et viktig trinn i selve handlingsveiledere på alle nivåer. Trinnet evaluering skal sørge for at vi stopper opp for å se om tiltaket som er satt inn har den effekten vi hadde håpt på. Hvis tiltaket ikke har tiltenkt effekt kan vi justere tiltaket eller prøve noe annet.