Tiltak og tjenester

Her finner du en oversikt over de tiltak og tjenester som kommunen kan tilby barn, unge og familier.

Oversikt over tiltaksplaner i oppvekst som benyttes etter type formål:

Hva Hvor finner jeg?
IUP – Individuell utviklingsplan (barnehage) Oppad sikker arbeidsflyt (OSA)
IOP – Individuell opplæringsplan (skole) Oppad sikker arbeidsflyt (OSA)
IP – Individuell plan www.sampro.no

 

Aktivitetsplan §9a-4 (skole) Vedlegg i BTI-modellen
Tiltaksplan barnehage Vedlegg i BTI-modellen