Medvirkning

Medvirkning på systemnivå betyr for eksempel at representanter for barn og ungdom involveres i utformingen av tjenestene.
På etatsnivå foregår medvirkning i Flå kommune på følgende måter:
Skole: 

  • Elevrådet
  • Elevundersøkelser
  • Foreldreundersøkelser
  • Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
  • Ungdataundersøkelsen

Barnehage

  • Samarbeidsutvalget (SU)
  • Foreldrerådet
  • Brukerundersøkelser