Trygg oppvekst i Ål

I Ål skal det vere trygt og godt å vekse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringar. Denne nettsida er for vaksne som er bekymra for eit barn, for barn og unge som sjølv har det vanskeleg, og for tilsette i Ål kommune som jobbar med barn og unge. Kven er du?

Er du uroa eller bekymra for eit barn?

Mange av oss, anten vi er føresette, naboar, venner eller kanskje jobbar med barn og unge, kjem i løpet av livet opp i situasjonar der vi ser eller høyrer noko som får oss til å kjenne på ei uro for eit barn eller ein ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdomen slit med noko, eller vi fangar opp signal frå føresette som gjer oss urolige.

Dersom det er mistanke om vald eller overgrep skal ein kontakte barnevernstenesten eller politi direkte.

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Kontaktinformasjon

Hallingdal barnevernteneste                        320 85 310

Hallingdal barnevernteneste vakttelefon       911 14 600

Alarmtelefon for barn og unge                               116 111

Helsestasjonen                                              32 08 52 90

Politiet                                                                    02800