Trygg oppvekst i Ål

I Ål skal det vere trygt og godt å vekse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringar. Denne nettsida er for vaksne som er bekymra for eit barn, for barn og unge som sjølv har det vanskeleg, og for tilsette i Ål kommune som jobbar med barn og unge. Kven er du?

Treng du nokon å snakke med?

I kommunen vår finn du fleire å snakke med om tankar, kjensler, trivsel og ting du er bekymra for. Det vil seie at du alltid kan finne nokon å snakke med om kva som helst, anten det gjeld deg sjølv, ein ven eller nokon i familien.

Om du har god kontakt med ein vaksen, til dømes ein lærar eller trenar,  kan du snakke med han/ho, eller den vaksne kan hjelpe deg å finne rett person som du kan snakke med. Alle som jobbar med barn og unge i kommunen har teieplikt, og må ha ditt samtykke for å involvere andre.

Kontaktinformasjon

Helsestasjonen                                              32 08 52 90

Hallingdal barnevernteneste                        320 85 310

Hallingdal barnevernteneste vakttelefon       911 14 600

Alarmtelefonen for barn og unge                          116 111