Handlingsveilederen

– fra uro og bekymring til handling
Handlingsveilederen for ansatte som jobber med barn og unge i Hol kommune er bygd opp etter prinsippene i BTI-modellen og skal sikre en helhetlig og systematisk oppfølging. Det er i Hol kommune utarbeidet handlingsveiler for skole, barnehage og for helsestasjonen.

Link til handlingsveilederne finner du øverst på siden.