Kompetanseportal

Opplæring i Løsning — fullført

Vi går gjennom wordPress i dette kurset.

Om kurset

Dato: 24 desember 2020

Dette er jo i hovedsak det vi snakker om.

Kurs info

År:

2020

Målgruppe:

Personer

Kursleder:

Svenn Finnvold

Sted:

Teams