Tiltak og tjenester

Oversikt over de tiltak og tjenester kommunen kan tilby barn, unge og familier:

Kommunale tjenester:

Familiehuset

Link: Familiehuset – Hol kommune

Barnehager og skoler

Link: Barnehage og skole – Hol kommune

Geilo Kulturhus

Link: