Medvirkning

Medvirkning på systemnivå betyr for eksempel at representanter for barn og ungdom involveres i utformingen av tjenestene.

På etatsnivå foregår medvirkning i Hol kommune på følgende måter:

Skole

Elevrådet
Elevundersøkelser
Foreldreundersøkelser
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Ungdataundersøkelsen
Barnehage

Samarbeidsutvalget (SU)
Foreldrerådet
Brukerundersøkelser