Test Kurs Hemsedal

Grunnleggende BTI kompetanse I Lister har vi definert 3 elementer som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen. Grunnleggende BTI Bekymringssamtalen -ta opp uro JUS -taushetsplikten. Her har vi samlet nettressurser som kan brukes i dette arbeidet.

Dato: 4 september 2020