Trygg oppvekst i Hol

I Hol kommune skal det være trygt og godt å vokse opp. Av og til oppstår det likevel utfordringer. Denne nettsida er for voksne som er bekymret for et barn, for barn og unge som selv har det vanskelig, og for ansatte i Hol kommune som jobber med barn og unge. Hvem er du?

Er du urolig eller bekymret for et barn?

Mange av oss, enten vi er foresatte, naboer, venner eller kanskje jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne på en uro for et barn eller en ungdom. Kanskje har vi registrert at barnet/ungdommen sliter med noe, eller vi opplever signaler fra foresatte som gjør oss urolige.

Dersom det er mistanke om vold eller overgrep skal en kontakte barneverntjenesten eller politi direkte.

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Kontaktinformasjon

Hallingdal barneverntjeneste                        320 85 310

Hallingdal barnevernvakt                              457 38 963

Alarmtelefon for barn og unge                               116 111

Helsestasjonen                                              32 09 22 65

Politiet                                                                    02800