Enda et test kurs

Dette er intro til kurset.

Dato: 1 november 2020

Grunnleggende BTI kompetanse kurs

Grunnleggende BTI kompetanse I Lister har vi definert 3 elementer som viktig kompetanse for å fremme Bedre tverrfaglig innsats som bør gjennomføres årlig på arbeidsplassen. Grunnleggende BTI Bekymringssamtalen -ta opp uro JUS -taushetsplikten. Her har vi samlet nettressurser som kan brukes i dette arbeidet.

Dato: 22 september 2020